Activitats

Cerca avançada


Inscripcions Cursets Natació


Inscripcions Cursets Natació
Per nens/nenes sense NIFmarqueu no té NIF
Per nens/nenes sense correu electrònic podeu posar el mateix que el del Pare/Mare/Tutor

Llista d'espera Cursets Natació
Per nens/nenes sense NIFmarqueu no té NIF
Per nens/nenes sense correu electrònic podeu posar el mateix que el del Pare/Mare/Tutor

Inscripcions Diversports (Psicomotricitat per a I3- I4 -I5)


Inscripcions Diversports (Psicomotricitat per a i3- i4 -i5)
Per nens/nenes sense NIFmarqueu no té NIF
Per nens/nenes sense correu electrònic podeu posar el mateix que el del Pare/Mare/Tutor

Abonaments

Important GIMNÀS:
No es permet l’entrada al gimnàs menors de 16 anys . Els menors entre 16 i 18 anys amb autorització signada per pare/mare/tutor).
Abonaments - Individuals ALTA PRIMER ABONAMENT
Abonaments - Familiars ALTA PRIMER ABONAMENT

{{ activar_acceso.socio.nombre_completo }}

{{ activar_acceso.error_msg }}